Det perfekte socialistiske menneske?

Institut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg vil vi nærme os en større forståelse af riget i midten og dets uInstitut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg vil vi ... Læs mere Det perfekte socialistiske menneske?

Kinas 20. partikongres – resultater og dilemmaer

Rød stjerne over Kina? Institut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg vil vi nærme os en større forståelse af riget i midten og dets Institut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg ... Læs mere Kinas 20. partikongres – resultater og dilemmaer

Kinas kommunistiske parti

Rød stjerne over Kina? Institut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg vil vi nærme os en større forståelse af riget i midten og dets uInstitut for Marxistisk Analyse holder i efterårssemestret 2022 en oplægsrække om den politiske situation i Kina. Gennem en række oplæg ... Læs mere Kinas kommunistiske parti

At læse Marx i dag

Karl Marx arbejdede i to årtier på sin kritik sf den politiske økonomi. Men som bekendt blev arbejdet aldrig afsluttet. Udover et arbejde om værdi- og pengeteori fra 1859 lykkedes det ham kun at færdiggøre første bind af Das Kapital, som udkom i 1867. De planlagte efterfølgende bind blev aldrig færdige til tryk. Det vi ... Læs mere At læse Marx i dag

Den nordiske model

I international kontekst fremhæves Danmark og Skandinavien som en samfundstype for sig. De socialdemokratiske velfærdsstater har sat distinkte præg på de nordiske samfund i dag, herunder på Danmark, de seneste årtier har den neoliberale udvikling dog udglattet forskellene mellem ’Norden’ og ’Vesten’. På baggrund af sine sidste års forskning tegner cand. mag. Søren Kolstrup et ... Læs mere Den nordiske model

Nordisk socialisme en diskussion

Pelle Dragsted forfatter til Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi og Reinout Bosch og Christian Gorm Hansen forfattere til Kritik af Nordisk socialisme – en aftegning af den gradualistiske postion mødes til en diskussion af Nordisk socialisme som fænomen, drøm og realitet.  Udgør Coop365, andelsbønderne og den almene boligsektor aspekter af en eksisterende socialisme? Kan de udbygges, ... Læs mere Nordisk socialisme en diskussion

Det praksisfilosofiske blik fra neden: Bogreception.

Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx' hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale hightech- og online kapitalisme. Trods at ... Læs mere Det praksisfilosofiske blik fra neden: Bogreception.

Venstrefløjen og/i EU

Det europæiske fællesmarked har mere end et halvt århundrede på bagen og konstruktionen EU er også snart tredive år gammelt. På tværs af Europa har analysen af EU været skiftende gennem årtierne. I Danmark har dele af venstrefløjen til gengæld holdt solidt fast i den traditionelle EU modstand. Det har til tider ført til udfordringer ... Læs mere Venstrefløjen og/i EU

Fremtidens Europa

I anledning af forårets valg til EU-parlamentet holder vi den 6. november (kl. 19-21) en paneldebat om fremtidens Europa. Her vil vi gerne give ordet til nogle unge stemmer – dem der kommer til at leve i det Europa vi i dag skaber. Når vi er ude i så god tid, er det fordi vi ... Læs mere Fremtidens Europa