Foredragsrække 2019

I foråret 2019 afholdes følgende foredrag: 7.2.2019: Forskningsfrihed – myte eller realitet? professor emeritus Heine Andersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet 14.3.2019 Affektivt arbejde og spirituel økonomi dr.phil. Katrin Hjort, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 4.4.2019 Embedsværket – har teknokratiet taget magten? professor emeritus Tim Knudsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2.5.2019 Prekarisering and.mag. & ph.d. … Læs mere Foredragsrække 2019

Karl Marx og arbejderbevægelsen

Professor emeritus fra RUC, dr.phil. i historie, Claus Bryld holdt i forlængelse af IMAs årlige generalforsamling i torsdags et forelæsning om Karl Marx og Arbejderbevægelsens historie. Også en historikers blik konkluderede det åbenlyse for den danske venstrefløj i en tid, hvor opfordringen fra Det kommunistiske partis manifests allersidste linje atter står frem i sin mest … Læs mere Karl Marx og arbejderbevægelsen

Generalforsamling 8.11.2018

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen ”Institut for Marxistisk Analyse” afholdt den 8. november 2018 med 16 deltagere. Generalforsamlingen var blevet indladt med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens beretning Godkendelse af det reviderede regnskab Indkomne forslag og evt. vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år Valg af Bestyrelse Valg … Læs mere Generalforsamling 8.11.2018

Beretning, budget og arbejdsplan

Bilag til beretning fra generalforsamlingen 8.11.2018: Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 8. november 2018 Seneste generalforsamling oktober 2017 var kulminationen på et par års forberedende arbejde. Vi kan konstatere at denne langvarige proces med at opbygge IMA er fortsat i den forgange periode siden sidste generalforsamling. Denne til tider langsommelige proces må primært tilskrives det … Læs mere Beretning, budget og arbejdsplan