Marxismens relevans i Deadline

I forbindelse med post. doc. Søren Mau’s udgivelse af bogen Stum tvang, var forfatteren inviteret i tv-programmet Deadline for at tale om marxismens relevans i dag. I programmet forklarer Mau hvordan en moderne marxisme afviser de anklager om økonomisme, der ellers traditionelt rejses mod traditionen. Tværtimod viser Mau’s læsning af Karl Marx’ skrifter, at Marx’ magtbegreb er langt mere dybdegående end kritikerne antager.

Det er dette som Mau med Marx’ ord fra Kapitalen kalder stum tvang.

“Stum tvang er en særlig form for magt der gennemsyrer det kapitalistiske samfund.”

“En abstrakt og upersonlig tvang indlejret i hele det økonomiske system, der sikrer at hele samfundets indretning ordnes efter et grundlæggende princip, der ikke er menneskelige behov eller naturens grænser – men profit.”

“Det princip bliver gennemtrumfet, ikke kun gennem magtformer vi er vandt til at genkende, som vold og ideologisk magt, […] men også gennem en strukturel, anonym, upersonlig tvang som er indlejret i hele måden økonomien fungerer på.”

Programmet kan ses på DR’s hjemmeside på dette link: https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-den-marxistiske-kritik-er-tilbage_275016
Interviewet starter 16 minutter inde i programmet.