Kapitalens stumme tvang eller kapitalens drift?

Søren Maus bog om den stumme tvang indbygget i kapitalismen har vakt stor opmærksomhed og fået megen ros. Det er et fint værk, der fortjener at læses. Men fra ikke-dogmatisk marxistisk hold, en holdning der også er Maus, kan der alligevel stilles nogle vigtige spørgsmål.

Den stumme tvang er mere generelt ’kapitalen’ og det tilhørende klasseherredømmes dominans, et åg, mennesker må leve under. Det præciseres nærmere som den økonomiske værdis, dvs. nødvendigheden af en stadigt ekspanderende værdiproduktion, universelle magt.

Søren Mau stiller op til et møde i Institut for Marxistisk Analyse, hvor vi vil få lejlighed til at udfordre ham med spørgsmål om Marx og økonomisk teori. Mau udtrykker overraskende nok, at Marx ikke var økonom, men vigtigere er vel, at Mau faktisk forkaster centrale begreber i Kapitalen som brugbare. Penge og finanser spiller således ikke nogen central rolle, ej heller som kriseudløsende faktor.

Karen Helveg Petersen vil stille spørgsmål til Mau om kapitalens drift. Kan Marx ikke bruges mere konkret som økonom, selv i dag. Hvad er forholdet mellem værdi og pris (værdiens empiriske udtryk), og hvordan forholder det sig med profitratens tendens til fald og kriseteori? Derudover er diskussionen om produktivkræfternes udvikling, der kommer i konflikt med produktionsforholdene, på dagsordenen. Ikke mindst i dag, hvor vi faktisk står i en teknologisk omvæltning. Konkret kunne den tale betyde, at kapitalismens ’business model’ baseret på merværdiproduktion gennem materialiseret arbejde er svær at genkende i techgiganternes måde at tjene penge på. Og det kunne måske ligefrem blive et problem, der indgår i kriseproblematikken. Maus pointe synes derimod at være, at forretningsmodellen bestemmer den teknologiske udvikling. Er der slet ingen spænding? Og endelig: hvordan mener Mau man skal analysere den økonomiske udvikling og dens institutioner i dag?

I grunden prøver vi gennem spørgsmålene at indkredse følgende problemkompleks: Selvom Marx ikke giver nemme eller direkte svar på, hvordan den økonomisk-politiske udvikling siden hans levetid skal forstås, er der alligevel ikke så megen konsistens og dybde i hans teori om kapitalens drift, at begreberne kan bruges empirisk?

Søren Mau kommer med en kort indledning, hvorefter Karen Helveg Petersen og publikum stiller spørgsmål. Vi håber på en livlig debat.

Mødet finder sted d. 16. marts kl. 19 i Studiestræde 24, KBH.

Link til begivenhedsbeskrivelse: http://marxistiskanalyse.dk/event/stum-tvang-m-soeren-mau/

Link til Facebook begivenhed: https://fb.me/e/3aWVrTKQG