Skal vi bruge et værdibegreb?

Som afslutning på den møderække der dette forår har været afholdt under titlen Den marxistiske vending vendte diskussionen d. 18. maj sig mod et af marxismens helt grundlæggende begreber. Foranlediget af diskussionen om Søren Maus nye bog Stum tvang, der blev ført i dagbladet Information i efteråret, præsenterede Karen Helveg Petersen forskellige tilgange til værdibegrebet med fokus på det marxistiske, samt de kritikker der har været rejst af det. Jeppe Druedahl, lektor ved Københavns Universitet, var inviteret til at kaste et kritisk blik på argumentationen og opponere på oplægget.

Karen Helveg Petersen startede sig oplæg med en gennemgang af værdibegrebet hos Marx, og bredte derefter oplægget ud til at komme ind på penge, finans og profitratens tendens til fald. På den måde fulgte det Marx egen forklaringsmodel tæt, men ved siden af dette blev der også plads til kritik af andre økonomiske forståelsen. Ikke uden stikpiller til hvad Karen kaldte mainstreamøkonomerne fik Jeppe Druedahl derefter ordet til replik. Han lagde ud med at slå fast hvorfor det for politisk aktive er vigtigt at beskæftige sig med økonomi. For alle politiske tiltag vil have en økonomisk dimension. For ham var spørgsmålet deraf følgende ikke om en teori var rigtig eller forkert, men om man kunne bruge den og hvordan. Det ledte frem til spørgsmålet om det overhovedet er nødvendigt at have et værdibegreb.

Den tilgang Jeppe Druedahl præsenterede har ikke behov for et sådant begreb, men beskæftiger sig i stedet primært med begrebet pris. Under diskussionen blev dette af en deltager problematiseret, fordi, som han sagde, det er nødvendigt at vide hvad man måler. Måler man længde, sker det i meter, mens vægt måles i kilo og, argumenterede han, således bør værdibegrebet være ledende for hvordan vi måler økonomisk udvikling. Han argumenterede derfra, at alle økonomiske retninger har et værdibegreb, men at ikke alle er lige åbne om dette.

Der var generelt en god stemning blandt de fjorten fremmødte og Institut for Marxistisk Analyse vil gerne bruge lejligheden til at takke Enhedslisten for lån af lokaler dette forår, takke Karen Helveg Petersen for et godt oplæg og Jeppe Druedahl for at ville stille op som opponent.

Hele oplægget blev filmet og kan ses nedenfor når det er klippet færdigt.

WPMessenger