Den nordiske model

I international kontekst fremhæves Danmark og Skandinavien som en samfundstype for sig. De socialdemokratiske velfærdsstater har sat distinkte præg på de nordiske samfund i dag, herunder på Danmark, de seneste årtier har den neoliberale udvikling dog udglattet forskellene mellem ’Norden’ og ’Vesten’.

På baggrund af sine sidste års forskning tegner cand. mag. Søren Kolstrup et billede af den danske velfærdsstats udvikling og trækker tråde til mulige udviklinger.

Oplægget bliver holdt 29. marts 2023 kl. 19:00 – 21:00 i Solidaritetshuset på Griffenfeldsgade 41, 2200 KBH N

WPMessenger