Heine Andersen: Forskningsfrihed – idealer og virkelighed

Forskningsfrihed Idealer og virkelighed 1. udgave, 2. oplag © forfatteren og Hans Reitzels Forlag, 2017 Forlagsredaktør: Martin Laurberg og Marie Bruvik Heinskou Manuskriptredaktør: Tom Havemann Omslag: Trine Pihl Typografisk tilrettelægning: Lymi DTP-Service Sat med Minion Pro og Akzidens Grotesk og trykt hos LaserTryk A/S Printed in Denmark 2018 ISBN 978-87-412-6936-8