Video: Historisk materialisme under postmodernismens hegemoni

Historisk materialisme har i perioder spillet en afgørende rolle for den historieforståelse, der ikke kun sætter det som sin opgave at forklare historiens delelementer, men også leder efter forklaringer på dens sammenhænge, konflikter og drivkræfter. Centralt i denne historieteori står mennesket som et samfundsskabt og samfundsforandrende subjekt, der ikke kun er historiens skaber, men også dens formidler og fortolker. Præget af oplevelser under skiftende forhold forandres også menneskenes egne opfattelser af sig selv og den verden, de bebor. Hvis det er tilfældet, kan vi så tro på fortidens opfattelser? Og vores egne?

Gennem disse spørgsmål har teorien givet næring til postmodernismen, der i dag er med til at relativisere samfundsdebattens forhold ikke kun til fortidens problemer, men også til nutidens.

Bestyrelsesmedlem i IMA Reinout Bosch argumenterer i videoen, baseret på hans bog af samme navn for, at vi – stillet over for denne udfordring – behøver en metode, der formår at kunne konceptualisere historien. Videoen giver en kort introduktion til bogen Historisk materialisme under postmodernismens hegemoni, Frydenlund (2020)

https://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/5659

WPMessenger