Generalforsamling 2021

Kære venner og medlemmer

Også i år har IMAs generalforsamling år været hensat til udskydelse grundet situationen omkring Covid-19. Nu da tiden atter tillader forsamlinger, indkalder vi derfor med forsinkelse til den årlige generalforsamling i Institut for Marxistisk Analyse (IMA).

IMA står over for at skulle fortsætte nye og vigtige opgaver, som instituttet søsatte inden nedlukningen – heriblandt projektet med at udarbejde en klasseanalyse af det danske samfund. Også den videre udvikling af tidsskriftet Clarté samt vores internationale arbejde skal udbygges.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 18:00-19.00 i lokale A 200 på DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Har du forslag til kandidater til bestyrelsen eller til opgaver og emner, som IMA skal inkludere i det kommende års arbejde, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen på ima@marxistiskanalyse.dk senest onsdag den 6. oktober.

Alle er velkomne, men bemærk at kun medlemmer af IMA har stemmeret på generalforsamlingen.

HUSK! Du kan for kun 200 kr. (100 kr. for studerende og pensionister) blive medlem via IMAs hjemmeside marxistiskanalyse.dk eller på selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen kl. ca. 19.15 tager vi hul på efterårets foredragsrække med et oplæg om kapitalismens historie ved Asger Sørensen, lektor ved DPU. Vi slutter kl. 21.30.

Den afgående bestyrelse foreslår i henhold til IMAs vedtægter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Vedtagelse af Arbejdsplan for det kommende år samt evt. indkomne forslag

6. Valg af Bestyrelse

7. Valg af Sekretariat

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer.

Med venlig hilsen

IMAs bestyrelse

Efter generalforsamlingen vil der være oplæg om Kapitalismens historie ved Asger Sørensen

WPMessenger