Er kapitalen nonbinær?

Man kunne også spørge med andre ord end i overskriften: Er kapitalen kvindefjendsk? Altså ligger der bestemte mekanismer iboende i den kapitalistiske produktionsmåde, der forfordeler personer der ikke er mænd i den generelle udvikling?

Dette spørgsmål var spidsvinklingen af Karen Helveg Petersens oplæg i dagbladet Arbejderens lokaler d. 4 november. For at nærme sig svaret på problematikken lagde Karen ud med en redegørelse for hendes syn på produktivt og uproduktivt arbejde, og hvordan det har været værdsat forskelligt gennem kapitalismens udvikling. Illustrativt foretog Karen et historisk oprids af udbytningsformernes udvikling, samt dettes forhold til kønnenes relation til hinanden og velfærdsstatens udvikling. Det overordnede træk ved dette værende, at traditionelle kvindeopgaver med tiden bliver gjort til lønarbejde.

I diskussionen gik snakken i dybden med produktivitetsspørgsmålet, og berørte spørgsmålet om de forskellige kønsforståelser der hersker i samfundsdiskussionen. Særligt blev det fremhævet, at det er nødvendigt ikke kun at tale om et biologisk køn og et identificeret køn (gender), men at det også er nødvendigt at se køn i økonomiske og sociale termer, netop for at forstå hvordan udbytningen påvirker mennesker forskelligt på baggrund af deres køn.

Konkluderende blev der talt om, hvordan kapitalen ikke nødvendigvis forudsætter en undertrykkelse af kvindelige køn, men at produktionsmåden forstærker eksisterende mekanismer, og derved de facto styrker undertrykkelsen. Men det betyder også, fortidens flotte parole til trods, at kvindekamp og klassekamp ikke altid er hinandens afskygninger, men at det første også må føres i egen ret.   

WPMessenger