Militarisering, oprustning og imperialisme

Studiekreds af 4 omgange.

Her diskuteres indblanding af stormagter, nabostater, regionale organisationer og FN, om det er i form af fredsbevarende styrker eller militær intervention. Hvad med rustningsindustrien, hvor kommer våbnene fra? Siger afrikanske ledere mere fra over for udenlandske (vestlige) magter end før? Kinas indflydelse og den nye økonomiske ’scramble for Africa’. Vil Frankrig blive nødt til at opgive CFA-franc’en? Et interessant spørgsmål er den så småt genoplivede panafrikanisme, der både lanceres i prokapitalistisk og socialistisk tilsnit. De prosocialistiske bevægelser hiver gamle frihedshelte op af mølposen for at stille dem op som modstykke til autokratiske ledere, der spiller med på lokal røverkapitalisme og det fortsatte underordnede forhold til vestlig kapital. Hvor forholdet til Kina og Rusland så fortolkes forskelligt.

Karen Helveg Petersen indleder en debat med Carsten Jensen og Mikael Bjerrum, forfattere til Kupepidemien, der udkom i november 2023. Bogen handler om de mange autoritære magtovertagelser, verden har set siden 2013. Med det arabiske forårs nederlag for de folkelige demokratiske bevægelser over den nye kupbølge i Afrika og kup i Asien til udfordringen fra russisk militarisering tegnes der et nedslående billede. Der kan dog også peges på udviklingen i Bolivia og Brasilien, hvor kuptrusler er blevet gjort til skamme af de folkelige kræfter. Disse eksempler kan give anledning til debat om, hvad der er gjort rigtigt i Latinamerika i de seneste årtier, og om analysen kan udstrækkes til Afrika.

Mikael Bjerrum er sociolog og har omfattende erfaring fra arbejde i udviklingsorganisationer og som udsendt til mange konfliktfyldte lande. Carsten Jensen er politolog og forskede i mange år i politik og væbnet konflikt i Mellemøsten. 

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté. Peder Frederik Jensen, Steen Folke og Carsten Jensen deltager som ressourcepersoner i studiekredsen.

Mødet finder sted onsdag d. 10. april kl. 19-21 i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41 (2200 KBH N).

WPMessenger