Vest- og Centralafrika – Den franske kolonisering og dens lange skygger.

Studiekreds af 4 omgange.

Der ses på de to monetære unioner, de kup og uroligheder der har været, deres årsager og forløb, samt hvor landene står i dag militært og alliancemæssigt. Guld (Sahel) og grønne skove (Centralafrika) har ødelagt meget. Særligt Centralafrika er ret ukendt territorium for de fleste, men udmærker sig ved at have haft megen ufred, hvor ressourceforbandelse er en medvirkende årsag. DR Congo drøftes under Centralafrika. I Vestafrika ser vi på de fransktalende lande i Sahel-området og kyststaterne fra Vestsahara i nordvest til Nigeria i sydøst, som har stærkt varierende historie.

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté. Peder Frederik Jensen, Steen Folke og Carsten Jensen deltager som ressourcepersoner i studiekredsen.

Mødet finder sted onsdag d. 7. februar kl. 19-21 i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41 (2200 KBH N).

WPMessenger