Videnskabsteoretiske paradigmer i et neomarxistisk perspektiv