Clarté 1926-1927

1926

Nr. 1 Januar 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Arbejdsløshed, Kulde og Sult staar Fadder til 1926
Indhold
Hartvig Frisch: De Intellektuelle,s. 1-5
Ove Johannsen og Ebbe Munch: Marokko,s. 6-11
A: De Arbejdsløses Budget,s. 12-14
Arbejdsløsheden og dens Virkninger. Af en Arbejdsløs, s. 14-17
Clartés økonomiske udvalg: Tyve for een, s. 18-23
Otto Gelsted: Kapital og Kunst, s. 24-27
Bøger, s. 28-29
Verden over, s. 29-31
Borgerligt Aandsliv, s. 32
Clartés Love
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 2 Februar 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Tegning
Indhold
J. H. Leunbach: Legitim og illegitim Pengeforfalskning,s. 33-38
Anders Christensen: Den danske Husmand, s. 39-42
Clartés økonomiske udvalg: Ret er Uret, men Magt er Magt, s. 43-45
Ove Johannsen: Det bulgarske Folks Martyrium, s. 46-53
A: Fra Soviet-Ruslands Hungeraar, s. 54-59
A: Danske Fagforeningsmænd om Forholdene i Soviet-Unionen, s. 60-61
Bøger, s. 62
Anton Hansen: En Borgermands Dagbog, s. 62-63
Hans Kirk: Arbejdernes Teater, s. 64
Om Stiftelsen af Den danske Clarté-Afdeling; Foreningsmeddelelser


Nr. 3 Marts 1926
Redaktør: Anton Hansen

Henri Barbusse
Indhold
Hartvig Frisch: Clarté, s. 65-70
Efter Henri Barbusse: I Europas Helvede. Barbussedelegationens Balkanrejse, s. 71-73
Anders Kirkeby: Samtale i Kupéen, s. 74-79
Kulkrisen i England, s. 80-84
Poul Henningsen og Clartés økonomiske Udvalg: Diskussion om Pristallet, s. 85-89
Anton Hansen: Borgermandens Leveregler, s. 90-91
Bøger, s. 91-93
Bolsjevikkernes Rusland, s. 93-94
Hans Kirk: Borgerligt Aandsliv, s. 95
Verden over, s. 96
Bøger
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 4-5 April-Maj 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: 1. Maj
Indhold
Sven Trier: 1. Maj 1926, s. 97-98
Robert Mikkelsen: Kong Kapital, s. 99-133
Anton Hansen: Pjalteproletaren, s. 134
Hans Kirk: Religion og Hartkorn, s. 135-139
Johs. Nielsen: Septemberforliget, s. 139-147
Aage Jensen: Den sorte Plet. En Studie over Humaniteten og dens Resultater, s. 148-153
Otto Gelsted: Biologisk Moral, s. 154-160
Anton Hansen: [Tegning], s. 160
Borgerligt Aandsliv – Verden over – Biblioteket – Svensk Clarté – Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 6 Juni 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Freden og Europa
Indhold
Hartvig Frisch: Generalstrejken, s. 161-167
Ove Johannsen: Majkampe i Polen, s. 168-170
Ebbe Munch: Den økonomiske ødelæggelse, s. 171-177
Steffen Schjött: Nationalisme, s. 178-180
Otto Gelsted: Kinas Arbejderhelvede, s. 181-184
De Tysk-nationale og Antisemitismen. Avisudklip, s. 185-187
Bøger, s. 188-190
Verden over, s. 190
Anton Hansen: [Tegning] – Rettelse, s. 191
Borgerligt Aandsliv, s. 192
Otto Gelsted: Imperialismen og Kapitalismen
Otto Gelsted: Svensk Clarté – Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 7-8 Juli-August 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Omslagsbillede
Indhold
Finn Moe: Clarté i Frankrike, s. 193-202
Hartvig Frisch: Klarhed om Clarté, s. 203-207
Otto Gelsted: Sociologisk Moral, s. 208-212
Nye Strømninger i Arbejderbevægelsen, s. 213-220
Otto Gelsted: Socialismens Psykologi, s. 220-221
Koloni og Halvkoloni, s. 222-224
Imperialistiske Solstraalefortællinger, s. 225-228
Ebbe Munch: Freden mellem Staterne, s. 229-233
Anton Hansen: Tiggerknejpen “Europa”, s. 234
J. H. Leunbach: Det sociale Møde paa Hindsgavl, s. 235-236
Bernard Shaw: Mennesket og Overmennesket, s. 237
Borgerligt Aandsliv, s. 238-239
Foreningsmeddelelser, s. 240
Rettelser – Om Clarté


Nr. 9 September 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Efteraar (Omslagstegning)
Indhold
Otto Gelsted: Bernard Shaws Livsanskuelse, s. 241-246
Aage Jørgensen: Sovjet-unionens Landbrug. Tal og Kendsgerninger, s. 247-256
Hvad har kirken gjort i Mexico?, s. 257-258
Hartvig Frisch: Krigsaarsagerne og deres bekæmpelse, s. 259-265
Svend Hegelund Lange og Hans Kirk: Den nykirkelige Bevægelse, s. 265-267
Joseph Davidsohn: “Sociologisk Moral”, s. 268-269
Henry Stjernqvist: Pristallet for sidste Gang, s. 270-271
Borgerligt Aandsliv, s. 271-272
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 9 September 1926 – Studenternummer
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Folkenes Forbund (Omslagstegning)
Indhold
Hartvig Frisch: Til danske Studenter, s. 2-3
Albert Einstein: Bemærkning til den europæiske Situation ,s. 3
Anton Hansen: Filosofi (Tegning), s. 3
Henri Barbusse: Forfatternes Kald, s. 4-5
Anton Hansen: Genfødelsen i Norden (Tegning), s. 6
Otto Gelsted: Bernard Shaws Livsanskuelse, s. 7-12
Bernard Shaw: Mennesket og Overmennesket, s. 13
Borgerligt Aandsliv, s. 14-16
Anton Hansen: Søndagsglæder (Tegning), s. 16
Om bevægelsen, foreningen og bladet Clarté
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 10 Oktober 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: Efteraarsstorm (Omslagstegning)
Indhold
Harald Rue: H. F. Dreier, s. 273-278
Maxim Gorki: Om Borgerlighed, s. 278-280
Ford Motor Company, s. 281-289
Under Arbejdsløsheden, s. 280-281
J. H. Leunbach: Den kristelig-borgerlige Kønsmoral, s. 291-297
Henri Barbusse om Rædselsregimentet i Balkanlandene, s. 298-299
Den italienske Lire, s. 299-300
Borgerligt Aandsliv, s. 301-304
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 11 November 1926
Redaktør: Anton Hansen

Martin Andersen Nexø (Foto)
Indhold
Otto Gelsted: Martin Andersen Nexø, s. 305-308
Den internationale Arbejdsløshed og den økonomiske verdenskrise, s. 309-314
Anton Hansen: Krig og Arbejdsløshed (Tegning), s. 315
Otto Gelsted: Svar til Dr. Joseph Davidsohn, s. 316-318
Aage Jensen: Robinson og Karlgren, s. 319-323
Republikken, der er døbt i Blod, s. 324-325
Bøger, s. 325
Borgerligt Aandsliv, s. 326-328
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 12, December 1926
Redaktør: Anton Hansen

Anton Hansen: “Jul”, s. 1
Indhold, redaktion, etc. s. 2
Arnulf Øverland: Fiskerens Aftensang, s. 329
Leonid Andrejew: Ben Towit, s. 330-334
Robert Burns: Tam o’Shanter, s. 335-342
Steen Christensen: En Trapezkunstnerinde, s. 342-345
Anton Hansen: Julen har bragt velsignet Bud, s. 346
A. D. Henriksen: To russiske Digtere: Bjedny og; Majakowsky, s. 347-355
Otto Gelsted: Efteraarets Literatur, s. 356-362
Otto Gelsted: De Fandens Lorker, s. 362-364
Aage Jensen: Bønder og Jordtyve i Mexico, s. 364-366
Borgerligt Aandsliv, s. 367-369
Protestmødet mod de amerikanske Justitsmord, s. 370-371
Foreningsmeddelelser, s. 371-372
Annoncer
Om Den danske Clarté-Afdeling


1927


Nr. 1 Januar 1927
Redaktør: Knud Korst

Anton Hansen: “Sig Glædelig Nytaar, Tøs”
Indhold
Knud Korst: Nedskæring, s. 1-4
Hartvig Frisch: Valget og det nye Aar, s. 5-8
Clarté´s Aabne Brev til Nobelkomitéens Fredspræmieuddelere, s. 9
Rudolf Broby Johansen: Filmens Æstetik, s. 10-14
Steffen Schjøtt: Landet med de 341 Fængsler, s. 15-16
Anton Hansen: Danmarks store Mænd, s. 16-17
Anton Hansen: Krigens Forskønnelse, s. 18-19
A. D. Henriksen: Martin Andersen Nexø: “Muldskud” og “Digte”, s. 19-21
Borgerligt Aandsliv, s. 21-24
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 2 Februar 1927
Redaktør: Knud Korst

Anton Hansen: Semestret begynder (Omslagstegning)
Indhold, redaktion
Henri Barbusse: Nutiden og Fremtiden s. 25-29
Rumænske Raffinements. Kæder, Kister og Gherla s. 29-31
G. Bolgann: “Vi er alle Borgere”. Nogle Betragtninger over Kooperationen s. 32-36
Magnus Bengtsson: Slaven s. 36-37
Otto Gelsted: Fra Machiavelli til Lenin s. 38-40
Aage Jørgensen: Kinas nationale og sociale Frigørelseskamp s. 41-44
Borgerligt Aandsliv s. 45-48
Protesterne mod den amerikanske Klassejustits s. 48
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 3 Marts 1927
Redaktør: Knud Korst

Ernst Toller (Foto)
Indhold
A. D. Henriksen: Ernst Toller, s. 49-45
Maxim Gorki: Den næste Krig, s. 56-60
Anton Hansen: Tegning, s. 61
Knud Korst: Den industrielle Revolution i Kina, s. 62-64
Magnus Bengtson: Kvindelig Kineserkuli (Tegning), s. 65
Aage Jensen: Er Socialisme en Produktionsteori eller er den en Hjælpekasseteori?, s. 66-70
Borgerligt Aandsliv, s. 70-72
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 4 April 1927
Redaktør: Knud Korst

Mogens Lorentzen: Omslagstegning
Indhold
Hartvig Frisch: Aandslivets Fornyelse, s. 73-77
Aforismer, s. 77
Harald Rue: En Reform. s. 78-80
Borgerligt Aandsliv, s. 80
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Tillæg til Nr. 4: Fra Galgernes Land
Udg. af Dansk Arbejderhjælp. Ansvarshavende redaktør: Aage Jensen

Indhold
Tegning af Anton Hansen
I Galgernes Land, s. 2-15
Uddrag af Love og Vedtægter for Danmarks Arbejderhjælp , s. 16


Nr. 5 Maj 1927
Redaktør: Knud Korst

Anton Hansen: Første Maj-Dagen
Indhold
Martin Andersen Nexø: Gennembruddets Danmark, s. 81-86
Kapital og Arbejder paa Første Maj-Dagen, s. 86
Sven Ranulf: Hvad er et politisk Parti?, s. 87-96
Knud Korst: Hadet til Maskinen, s. 97-101
Anders Christensen: Fremskridt og Husmandskår, s. 102-104
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 6 Juni 1927
Redaktør: Knud Korst

Anton Hansen: Interiør
Indhold
Hans Kirk: Landproletariatet, s. 105-111
Einar Nielsen: Bedriftsraad paa Afbetaling, s. 111-115
Hjem fra Civilisationen (Tegning af Blix), s. 116
Clarté-arbejdsgruppe: Opdragelsestanker hos H. G. Wells, s. 117-119
Thomas Dinesen: Clartés Opgave, s. 120-122
Anders Christensen: En Arbejderdigter, s. 122-123
Borgerligt Aandsliv, s. 124-128
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 7-9 August-September 1927
Redaktør: Knud Korst

Anton Hansen: Den sidste Vej til Frihed
Indhold
Sven Ranulf: Til de nye Studenter, s. 129-130
Amerikanske Snapshots [Med tegning af Blix], s. 131-133
Knud Korst: Krigsfare, s. 134-137
Hvorfor er Arbejderungdommen spærret ude fra Universitetet?, s. 137
Sven Ranulf: Politisk Umoralitet, s. 138-140
Käthe Kollwitz: Overkørt (Tegning), s. 141
C. R. Arnold: DINTA og Fagforeningerne, s. 142-145
Poul Nord: Den intellektuelle Socialist og Arbejderklassen, s. 146-148
J. H. Leunbach: To Bøger om sexuelle Problemer, s. 148-149
Et nordisk Clarté-Forbund, s. 150
Borgerligt Aandsliv, s. 151-152
Foreningsmeddelelser
Om Den danske Clarté-Afdeling


Nr. 10-12 Oktober-December 1927
Redaktør: Knud Korst

Deni: Imperialisme (Tegning)
Indhold
Opdragelse og Samfund, s. 153-156
Knud Korst: Ved Ti-Aarsdagen for Novemberrevolutionen, s. 156-162
Deni: Tegning, s. 163
G. Bolgann: Den internationale Kooperation, s. 164-168
Den politiske Karikatur i Sovjet-Unionen, s. 169-170
J. H. Leunbach: Befolkningskongressen i Genève, s. 171-175
Borgerligt Aandsliv, s. 176
Svend Hegelund-Lange: Anm. af Friedrich: Krieg dem Kriege
Om Den danske Clarté-Afdeling; Om Generalforsamlingen


WPMessenger