Den nordiske model

I international kontekst fremhæves Danmark og Skandinavien som en samfundstype for sig. De socialdemokratiske velfærdsstater har sat distinkte præg på de nordiske samfund i dag, herunder på Danmark, de seneste årtier har den neoliberale udvikling dog udglattet forskellene mellem ’Norden’ og ’Vesten’. På baggrund af sine sidste års forskning tegner cand. mag. Søren Kolstrup et ... Læs mere Den nordiske model

Nordisk socialisme en diskussion

Pelle Dragsted forfatter til Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi og Reinout Bosch og Christian Gorm Hansen forfattere til Kritik af Nordisk socialisme – en aftegning af den gradualistiske postion mødes til en diskussion af Nordisk socialisme som fænomen, drøm og realitet.  Udgør Coop365, andelsbønderne og den almene boligsektor aspekter af en eksisterende socialisme? Kan de udbygges, ... Læs mere Nordisk socialisme en diskussion

Anvendelse af marxisme i det faglige arbejde

Nytten af et marxistisk begrebsapparat i fagligt arbejde: 1970’ernes arbejdsløshedsbevægelse, "demokrati i arbejdslivet” og globaliseringens udfordringer. Hvordan kan man som fagligt aktiv anvende Marx’ tanker til analyse og strategi på typiske fagforeningsfelter som løn- og ansættelsesforhold? Hvordan kan vi bruge marxismen til at forstå vilkårene for de arbejdsløse og i et længere perspektiv bruge det ... Læs mere Anvendelse af marxisme i det faglige arbejde