Kritik af den politiske økonomi

-alternative tilgange og nutidige muligheder

Institut for Marxistisk Analyse byder velkommen til et foredrag ved mag.art., Ph.D. og lektor Asger Sørensen fra DPU, Aarhus Universitet, den 5. november 2020 kl. 19:00-21:00.

I bogen Capitalism, Alienation and Critique. Studies in Economy and Dialectics (Brill, 2019) argumenterer Asger Sørensen for, at Kritisk Teori i den klassiske dialektiske udgave fra Frankfurterskolens første generation (Horkheimer, Marcuse, Adorno m.fl.) stadig er relevant for analysen af den globale kapitalismen, men at der er brug for at fokusere mere på selve kritikken af den politiske økonomi.

I dette oplæg vil Asger Sørensen først diskutere muligheden for alternativer til den marxistiske kritik af den politiske økonomi, dernæst give en kritik af elementer i moderne neo-liberal ideologi.

Læs mere om tid og sted samt tilmelding.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger