Klasseanalyse

Et vigtigt aspekt i en samfundforandrende strategi er at finde ud af hvilke aspekter samfundet består af. Institut for Marxistisk Analyse vil i de kommende år sætte fokus på klasseanalysen og en moderne mangel på samme.

Som første skridt på vejen er det os en stor glæde at kunne byde velkommen til Niklas Zenius Jespersen (stud.mag), der vil indlede en uformel diskussion om klasseanalysens status idag.

“Klasser” er basalt set en måde at opdele mennesker på, lige fra klassetrin i skolen til kategorier af social ulighed. I politisk og økonomisk forstand associerer vi ofte klassebegrebet med den marxistiske inddeling af samfundet i modstridende grupper baseret på deres forhold til produktionssystemet. Denne marxistiske klasseforståelse har dog i moderne tid fået konkurrence fra alternative klassedelinger, baseret på indkomst, uddannelsesniveau og kulturelle og sociale kapitalformer. Her går klassekampen ikke nødvendigvis mellem “arbejdere” og “kapitalister”, men f.eks. mellem “arbejdere” og “akademikere”.
I dette oplæg vil Niklas skitsere de grundlæggende elementer i, og forskellene imellem, Marx og Engels klasseteori og eksempler på moderne teorier om socialklasser og eliteforskning sådan som de f.eks. findes hos Lars Olsen og Grau og Ellersgaard. Igennem disse eksempler vil vi se på hvad definitionsforskellene betyder for analyser, empiri og forskning og hvilke politiske spor de trækker, og herfra åbne for en bredere diskussion af klassebegrebet og hvad vi kan bruge det til i dag.


Læs mere om sted, tid og tilmelding.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger