Ny forperson

Institut for Marxistisk Analyse har den 15. december holdt bestyrelsesmøde og konstitueret en ny forperson. Efter fire år ved rorpinden træder Christian Gorm Hansen tilbage som forperson og ud af bestyrelsen. Christian har været en drivende kræft i at Instituttet er gået fra at være en idé, til at blive et foretagende med tilbagevendende foredragsaktiviteter og et forsøg på at genstarte Clarté som et marxistisk tidsskrift.

Christian er en af instituttets stiftere og har været med fra start i og med, at han var med til at indkalde til de første undersøgende møder i 2017 forud for instituttets stiftelse. Han har alle årene været optaget af at skabe et miljø for marxistiske forskere og aktivister og knytte disse til større internationale netværk. Christian har efter eget ønske valgt at tage en pause fra arbejdet på grund af helbredsmæssige årsager.

Som afløser på forpersonsposten træder Reinout Bosch til. Reinout har også været med fra start og har i et par år fungeret som Instituttets kasser. Reinout har i mange år været et ledende medlem i Enhedslisten Københavns bestyrelse og skribent for netmediet Solidaritet. Han arbejder til dagligt for Socialforvaltningen i hovedstaden og er uddannet historiker. Han glæder sig meget til den nye rolle og vil arbejde for at Instituttets aktiviteter kan udvides, samt at der kommer flere aktive medlemmer.

WPMessenger