Møde om Kinas rolle i den globale kapitalisme skyder efterårssæsonen i gang

Mens snakken nok har gået over middagsbordene om det valg der var skudt i gang samme dag, mødtes et dusin tilhørere d. 5. oktober til et oplæg med den australske sinolog Nicholas Loubere. Nicholas, der talte på engelsk, havde valgt at fokusere på to aspekter af den kinesiske udvikling, der passede ind under den brede titel Chinas role in global capitalism.

Overvågningskapitalisme

Den første del af oplægget omhandlede overvågningskapitalismen og fokuserede på det i vesten meget diskuterede social credit system, som den kinesiske regering i 2014 proklamerede skulle omfatte hele landet fra år 2020. Som mange andre proklamationer fra den kinesiske regerings side, er heller ikke denne blevet til virkelighed.

Mange kan nok huske det Black Mirror (Amerikansk fictionsserie) afsnit der handler om et socialt pointsystem. Dette, samt historier i de vestlige medier, har langt hen ad vejen været med til at forme vores forståelse af det system, som den kinesiske regering har forsøgt at rulle ud. Virkeligheden, forklarede Loubere, er dog mere kompliceret end som så. Udfordringen for den kinesiske kapitalisme har langt hen ad vejen været, at der ikke eksister noget hverken offentligt eller privat overblik over landets selskaber og indbyggere. Det gør det svært for långivere at vurdere individer og selskabers kreditværdighed. I mangel på pålidelige informationer om individers økonomi, har man i stedet tyet til de informationer man kunne få om dem, det har langt hen ad vejen været deres opførsel på indkøbssider som Alibaba og lign.

Denne tilgang til at vurdere individers kreditværdighed på baggrund af andet end deres økonomiske opførsel, ses også i mange andre kapitalistiske økonomier, og dette er et punkt hvor den kinesiske regering lader sig inspirere af tilgange i andre lande, ligesom også vestligt funderede udlånsvirksomheder lader sig inspirere af den kinesiske tilgang.

Terrorkapitalisme

Den anden del af oplægget handlede om et andet spørgsmål der også diskuteres flittigt i de vestlige medier, den kinesiske regerings ageren i Xingjiang provinsen i det østlige Kina. Xingjiang, der kan oversættes som ’den nye grænse’, ligger med sin geografiske placering langt fra de kinesiske magtcentra. På mange måder kan den kinesiske regerings opførsel i provinsen, med arbejdslejre, deportationer og undertrykkelse af mindretalskulturer, forstås i lyset af en kinesisk kolonialisme. Her er ikke tale om et særligt kinesisk fænomen, men et fænomen man har kunnet se i mange kapitalistiske landes forhold til etniske mindretal.

Særligt interessant for Xingjiangprovinsen, fremhævede Loubere, er den rolle som den store bomuldsproduktion i arbejdslejrene spiller for den globale tøjproduktion. Også her ses hvordan Kina i sin mangefacetterede ageren er dybt integreret i den globale økonomi.

Socialisme med kinesiske karakteristika

Som allerede titlen indikerede var Louberes forehavende at vise nogle aspekter af Kinas integration i den globale kapitalistiske økonomi. Som han kom ind på i debatten, er der dog marxister i Kina, der holder fast ved at Kina er på sikker vej til en socialistisk produktionsmåde. Under det store spring fremad var de overbeviste om, at Kina kunne springe en række udviklingstrin over og således hurtigt kunne opnå socialisme. I den efterfølgende åbningsperiode måtte disse teoretikere sande at det ikke gik så hurtigt som de havde troet. Teorien blev derfor ændret. Kina var stadig på vej mod samme mål, men man var bare på nogle tidligere udviklingstrin end troet. Den nuværende kapitalistiske udvikling skulle således forstås som blot et skridt frem mod en større lighed og frihed for alle. Som Loubere dog rammende pointerede er denne form for argumentation fuldkommen ligegyldig. Hvad det må komme an på er an analyse af de mekanikker der for nuværende styrer den kinesiske økonomi. Det er disse der må undersøges og analyseres for at komme til en forståelse af den kinesiske udvikling. Hvilke veje udviklingen så senere kan tage, turde Loubere i hvert fald ikke spå om.

Institut som Marxistisk Analyse takker Nicholas Loubere for hans inspirerende oplæg, takker alle deltagere for de gode spørgsmål og takker Internationalt Forum for lån af lokaler.  

WPMessenger