At anvende marxisme i det faglige arbejde

”Arbejdskraft er ikke en vare som alle andre”, lød det i en højtidelig erklæring fra stater, arbejdsgivere og arbejdstagere i 1919. Men arbejdskraften behandles jo stadig som en vare hundrede år efter fredstraktaten i Versailles og dannelsen af Den Internationale Arbejderorganisation – og det har siden vagt modstand fra arbejderne selv og har frem til idag ledt til krav om beskyttelse af sårbar arbejdskraft. Arbejderklassen er en kæmpende klasse, og det må den være.


Den 31. maj kommer Irene Odgaard og holder oplæg om nytten af at have et marxistisk begrebsapparat i det faglige arbejde. Han starter med 1970’ernes arbejdsløshedsbevægelse, bevæger sig over i “demokrati i arbejdslivet” og slutter af med globaliseringens udfordringer.


Indhold
I 1970’erne genopstod massearbejdsløsheden i Danmark efter flere årtiers fuld beskæftigelse. Det rejste spørgsmålet om, hvilken diskurs og hvilke reformer, der bedst kunne dæmme op for det magttab for fagbevægelsen, der kunne følge af genopstandelsen af Marx’s ”industrielle reservearmé”.


I 1980’erne fik det økonomisk-teknologiske paradigme, der var opstået i 1960’erne, for alvor gennemslag i ”fleksible” virksomheder med atypiske ansættelsesformer og nye kontrolformer i klasserelationens dominansforhold. Spørgsmålet blev rejst om der kunne sættes en anden og mere human dagsorden end numerisk fleksibilitet og kerne- og randarbejdere. Det forsøgte IGMetall, Svensk Metal og SiD, med et vist held: komplekse job i simple organisationer styrkede den enkeltes lønarbejders frihedsgrader i arbejdet og strukturelle magt på arbejdspladsen.


I 1990’erne ændredes spillepladen igen radikalt: globaliseringen betød udflytning af produktion og lange forsyningskæder, som meget vel kunne beskæftige sårbar arbejdskraft på prekære vilkår. Hvad stiller man op, når nationalt organiserede fagforeninger konfronteres med international konkurrence på sociale standarder?


Oplægsholder
Irene Odgaard har været kranfører og haft tillidsposter på B&W; siden blev hun tillidsmand i SiD/3Fs fabrikgruppe med ansvar for at finde svar på teknologiens og globaliseringens udfordringer. Irene er cand.mag. i historie og samfundsfag.

Oplægget bliver holdt den onsdag d. 31. maj i Solidaritetshuset på Griffenfeldsgade 41 (2200 Nørrebro) kl. 19.

WPMessenger