Det praksisfilosofiske blik fra neden: Bogreception.

Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx’ hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale hightech- og online kapitalisme. Trods at hans navn mange steder i den tysktalende del af verden nævnes i samme åndedrag som f.eks. Oskar Negt, er han endnu meget ukendt i Danmark.

Bortset fra Haugs gennembrudsværk Kritikken af vareæstetikken fra 1971, hvis hovedkapitel i sin tid hurtigt udkom på dansk og dannede afsæt til en brederes modtagelse i Danmark, har de fleste af hans arbejder hidtil kun været kendt blandt tysk, engelsk eller spansklæsende specialister.

Præsentationen af Det praksisfilofiske blik fra neden. Bidrag 2007-2021 prøver at råde bod på dette, ved at præsentere centrale tekster som Haug har skrevet i denne periode.

Bogen er redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba-Dupont og Hartmut Haberland og udgives af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

Receptionen afholdes på KUA i lokale 24.1.11 den 24. maj kl. 16 og her vil være forfriskninger samt inledninger ved professor Detlef Siegfried og lektor emeritus Gert Sørensen.

WPMessenger