Paneldebat: Hvor er Afrika på vej hen? Er udviklingsbistand af betydning?

15. maj kl. 19-21.30 – Studiestræde 24, 1455 København K

Vi prøver at sammenfatte de forskellige tendenser, der er at spore.

Vesten er nervøs for at miste sin forrang på grund af den større selvbevidsthed i afrikanske lande, der både skyldes de mange nye investorer (Kina, Rusland, arabiske lande, Indien, Tyrkiet, osv.) og organisationer som BRICS. Betragtelige udviklinger finder sted, der inkluderer storskala investeringer med en høj grad af udenlandsk finansiering og militarisering – både inde- og udefra.

Er vestlig udviklingsbistand (stadig) af betydning eller bliver den spillet af banen? Og hvis ja, hvordan ændrer den sig? Danmark er ved at udvikle en ny Afrika-strategi. Vil den fortsætte den nuværende tendens med en tilgang baseret på danske interesser, eller vil der blive gjort alvor af talen om ligeværdigt partnerskab?

Det forventes, at der vil være tale om støtte til panafrikanske tendenser, men hvordan ligger det med den lokale og regionalt baserede udvikling? Og fattigdomsorienteringen?

Debattører: Morten Nielsen, medlem af politik- og kampagnestaben i Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt), og Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker i udviklingspolitik ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier).

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté.

Paneldebatten afholdes d. 15. maj fra kl. 19-21.30.
Studiestræde 24
1455 København K

WPMessenger