Paneldebat: Hvor er Afrika på vej hen? Er udviklingsbistand af betydning?

15. maj kl. 19-21 – Sted og oplægholdere følger.

Som afslutning på studiekredsen om Afrika har vi indbudt deltagerne fra de forskellige studiekredsgange til at mødes for at diskutere den afrikanske udvikling i et større lys. Vi håber på denne måde at kunne samle op på de overordnede perspektiver, også for folk der ikke har haft tid til at deltage i studiekredsen.

Studiekredsen har til hensigt at udvide kendskabet til afrikansk historie, gående tilbage til den koloniale fortid, ressourceøkonomi og sikkerhedspolitik. Deltagelse skulle gerne føre til en bedre forståelse af, hvordan imperialisme kan forstås i dagens kontekst og ikke mindst, på hvilken måde afrikanere yder modstand.

Studiekredsleder og oplægsholder: Karen Helveg Petersen, der har skrevet referencematerialet ’Imperialism and the Militarization of Africa’, udgivet af Clarté.

Paneldebatten afholdes d. 15. maj fra kl. 19-21.30.
Studiestræde 24
1455 København K