Karl Marx og arbejderbevægelsen

Professor emeritus fra RUC, dr.phil. i historie, Claus Bryld holdt i forlængelse af IMAs årlige generalforsamling i torsdags et forelæsning om Karl Marx og Arbejderbevægelsens historie.
Også en historikers blik konkluderede det åbenlyse for den danske venstrefløj i en tid, hvor opfordringen fra Det kommunistiske partis manifests allersidste linje atter står frem i sin mest bydende nødvendighed, såfremt grundlæggende forandringer i retning af lige og frie samfund skal finde sted i vor tid: I arbejdende mennesker, lønafhængige og bundne af nødvendighed – organisér jer!

Se foredraget her:

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger