Hvorfor klasse? Det danske klassesamfunds historie

Reinout Bosch, historiker & Christian Gorm Hansen, antropolog

Hvis klasserne i dagens samfund skal beskrives, er det en forudsætning at fundere en analyse i den historiske udvikling, hævder aftenens oplægsholdere. Som et led i Institut for Marxistisk Analyses arbejde med at lave en moderne klasseanalyse, ønsker Reinout og Christian at præsentere deres arbejde i sin nuværende form. De håber på denne måde at kunne få kvalificeret den fortløbende diskussion om klassernes stilling, muligheder og relevans i dag Oplægsholderne vil præsentere deres undersøgelse i et 25 minutters oplæg, hvorefter den resterende tid vil gå med diskussion om klasseanalysen af i dag (+ de nødvendige pauser).

24. september 2020
19:00-21:00
Dagbladet Arbejderen
Hillerødgade 30 A
2200 København N,

En kommentar til “Hvorfor klasse? Det danske klassesamfunds historie”

  1. Hvis man går helt tilbage til Karl Marx’ bog: Kapitalen, så kan man hæfte sig ved, at både 1. bind (jordejendommen kan ikke produceres) og 3. bind afsluttes med jordejendommen som en selvstændig reproduceret ejendomsform (historisk og strukturelt som en del af Marx’ klasseundersøgelser). Hos Marx bliver den til stadighed både indordnet og underordnet kapitalens produktions- og cirkulationsproces (køb og salg af jordstykker). Men den optræder også altid som en selvstændig ejendomsform.

    Svar

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger