OBS: AFLYSNING af alle arrangementer

Käre kammerater, Alle arrangementer bliver for indevärende aflyst grundet genopblusningen af Covid-19. På grund af den stigende smitte samt de nye regler om forsamlings-störrelser, ser IMA sig desvärre nödsaget til at aflyse alle arrangementer på ubestemt tid. Vi håber at kunne vende tilbage med alternative lösninger, f.eks. Zoom-möder eller lignende, men har ingen tidsplan for … Læs mere OBS: AFLYSNING af alle arrangementer