‘We The People’. Den amerikanske forfatnings lange arm

Stemmeretten og reglerne for stemmeafgivning spiller en uforholdsmæssig stor rolle for den amerikanske selvforståelse og politiske udvikling. Resultatet er et USA, der trods eksplosiv udvikling er låst fast i et politisk maskineri, der hakker af sted i sporet af en 231 år gammel forfatning. Udgivet på Solidaritet.dk 21. januar 2021 At så mange er blevet … Læs mere ‘We The People’. Den amerikanske forfatnings lange arm

OBS: AFLYSNING af alle arrangementer

Käre kammerater, Alle arrangementer bliver for indevärende aflyst grundet genopblusningen af Covid-19. På grund af den stigende smitte samt de nye regler om forsamlings-störrelser, ser IMA sig desvärre nödsaget til at aflyse alle arrangementer på ubestemt tid. Vi håber at kunne vende tilbage med alternative lösninger, f.eks. Zoom-möder eller lignende, men har ingen tidsplan for … Læs mere OBS: AFLYSNING af alle arrangementer