Stum tvang m. Søren Mau

Med udgivelsen af Stum tvang sprængte filosoffen Søren Mau de rammer, som den marxistiske forsknings modtagelse længe havde været underlagt. En bog, der gør en dyd ud af sin tekstnære læsning af Marx, blev pludseligt diskuteret i Deadline og diskuteret i Informations spalter. Selv Cepos cheføkonom måtte komme med en advarsel om den snigende marxismes trussel.

I ‘Stum tvang’ præsenterer Mau gennem en mesterlig kritisk genlæsning af Karl Marx’ forfatterskab en teori om det, den store tyske tænker kaldte ‘de økonomiske forholds stumme tvang’. Tesen er, at kapitalismen ikke kun beror på voldelig og ideologisk magt, men også på en anonym, abstrakt og upersonlig magt, der er indlejret i og eksekveres gennem det kapitalistiske systems økonomiske processer. Denne økonomiske magt underlægger ikke blot arbejderne kapitalisterne, men tvinger hele samfundet ind under pengenes herredømme, alt imens den beror på og forstærker kønnede og racialiserede hierarkier og er godt i gang med at underminere selve grundlaget for menneskeligt liv på denne planet.Den 16. februar kl. 19 har vi inviteret Søren Mau til at holde oplæg om bogen.


Det foregår i Enhedslistens lokaler på Studiestræde 24 i København – lokalet i stueetagen i gården.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger