Eduard Bernstein, Socialdemokratiets ideologiske fader

Af Claus Bryld

På baggrund af det arbejde der er gjort med den danske oversættelse af Eduard Bernsteins “Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver” (oktober 2022 forlaget Samfundslitteratur) gennemgår forfatteren Eduard Bernsteins udvikling af den socialistiske teori. Bernsteins ‘revision’ af Marx’ og Engels’ teorier omkring 1900 satte sig tydelige spor i de socialdemokratiske partiers politik.

Efter sin udvisning af den preussiske regering flyttede Bernstein til London, hvor han boede indtil 1901. Selvom han selv benægtede det, blev han under sit lange englandsophold kraftigt påvirket af den praktiske, reformpolitiske ånd, som karakteriserede fabianerne i Fabian Society. Udgivelsen af Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie i 1898, var et tydeligt brud med den ortodokse marxisme, han tidligere havde omfavnet og banede vejen for en gradvis og fredelig, evolutionær (ikke revolutionær) udviklingsforståelse.

I dansk kontekst blev revisionismen umiddelbart afvist af det danske socialdemokratis to mest teoretisk skolede medlemmer Gustav Bang og Frederik Borgbjerg, da den dukkede op som teoretisk retning. Revisionismen, forstået som et bevidst ændret idégrundlag, vandt ikke indpas i dansk arbejderbevægelse før i 1920’erne.

Bernstein opgav ikke socialismen som program og opfattede indtil sin død stadig sig selv som marxist. I dag trækkes der stadig på de ideer som Bernstein udviklede, og selvommange af hans teser er blevet dementeret af den senere udvikling, kan hans tænkning ses som inspiration for f.eks. Pelle Dragsteds Nordisk socialisme. På vej mod en demokratisk økonomi fra 2021.

[PDF nedenfor. Vær opmærksom på at siderne er sat op ved siden af hinanden, hvorfor man skal trække dem frem og tilbage med musen]

Clarte-8-1

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger