Velbesøgt reception for Det praksisfilosofiske blik fra neden

Det kan være lidt af en labyrint at finde rund på Københavns Universitets campus på Amager. Der var da også lidt panik til sidst, da det viste sig at Institut for romansk, havde en anden officiel adresse end selve campus. Ikke desto mindre fandt omkring tyve interesserede gæster vej til receptionen for den af SFAH udgivne Det praksisfilosofiske blik fra neden. Bogen er en antologi over artikler skrevet af den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug.

Op til selve udgivelsen var professor Detlef Siegfried blevet inviteret til at fortælle lidt om udviklingerne i den tyske og særligt vestberlinske venstrefløj i 1960’erne og 70’erne hvor Wolfgang Fritz Haug udviklede sin uortodokse marxisme. Han fortalte om placeringen af Haugs tidsskrift Das argument vis a vis både det kommunistiske parti i Vesttyskland og Frankfurterskolen.

Lektor emeritus Gert Sørensen fulgte op, og fortalte om forbindelsen mellem Haugs tænkning og det af Antonio Gramsci udviklede praksisbegreb. Her spiller særligt Haugs undersøgelser af den italienske filosof Antonio Labriola en rolle – en rolle som Haug kommenterer på i antologien.

Efter oplæggene var der tid til en samtale om Haugs rolle og flere deltagere fortalte om deres egne oplevelser med Haug og tilknytningen til Das Argument.

Rolf Czeskleba-Dupont, den ene af bogens tre redaktører, taler om sine oplevelser med at være tilknyttet Das Argument.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger