Kritik af BNP: Hvordan ville et marxistisk BNP se ud?

Key words: Bruttonationalprodukt (BNP), bruttofaktorindkomst (BFI) bruttonationalindkomst (BNI), økonomiske skoler, marxisme, Keynes, nationalregnskab, input-output modeller, markedspriser, basispriser, faktorpriser, empiriske makromodeller, produktivt og uproduktivt arbejde, simpel reproduktion, akkumulation, produktivitetsmålinger,