Café Marx

3 aftener i selskab med Marx.

Vi skal kunne beskrive verden hvis vi vil kunne forstå den (og ændre den). Har Marx nogen relevans i dette? Det spørgsmål tager Institut for Marxistisk Analyse op med medlemmer af Enhedslisten København tre tirsdage i oktober og november. Det gør vi gennem vores undervisningsrække i grundlæggende marxisme – Cafe Marx. Cafe Marx er et gennemprøvet koncept, der er en ideel mulighed for at få gåpåmod og selvsikkerhed til hverdagens politiske analyser. Gennem spil og diskussioner underviser vi i de vigtigste grundbegreber, og udfordrer vores egne overbevisninger. Her er plads til tvivl, forskellige holdninger og de grundlæggende spørgsmål.

Café Marx finder sted over tre tirsdage i oktober og november og afholdes af Institut for Marxistisk Analyse. Til hvert møde får deltagerne et hæfte der kort forklarer om dagens emne. Der vil være et oplæg, hvorefter der spilles spil og diskuteres. Denne model, der prøvede at integrere oplæg, gruppearbejde, spil og diskussion i et fælles forløb, bliver fastholdt alle aftener.

Tirsdag 29. oktober -Historie

Første møde handler om marxistisk historieforståelse og efter et kort oplæg skal deltagerne bruge brikker i et puslespil til at forklare de marxistiske begreber om basis og overbygning i samfundet. Vi diskuterer hvordan verden forandres og hvilke kampe vi bør prioritere. I et fugleflugtsperspektiv ser vi på de forskellige former for udbytning gennem historien og de skridt der kan tages mod disses afskaffelse.

Tirsdag 5. november – Økonomi

Fra historieforståelse bevægede temaet sig på anden aften over til økonomi. Vi behandler her de store spørgsmål; hvordan tjenes der penge og hvorfor er det altid arbejderne der skal betale? Vi behandler her de grundlæggende ideer i marxistisk økonomi, der giver en god indsigt i hvordan kapitalismen fungerer. Efter at have spillet “Kapitalakkumulationsspillet 🙂 ” taler vi kort om kapitalismens kriser og hvordan de opstår.

Tirsdag 12. november – Ideologi

Tredje aften står i forestillingernes tegn. Efter at have snakket om hvordan samfundet er skal vi nu diskutere hvordan folk opfatter samfundet og hvorfor. Vi tager fat ved ideologien som fænomen, berører hurtigt Gramci’s hegemoni tankegang og vender derefter tilbage til de tv-shows som vi alle sammen elsker at hade.

Alle møder finder sted fra kl. 19-21 på Studiestræde 24.

Tilmelding sker ved at udfylde nedenstående formular. Bemærk venligst: DER ER BEGRÆNSEDE PLADSER

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger