OBS: AFLYSNING af alle arrangementer

Käre kammerater,

Alle arrangementer bliver for indevärende aflyst grundet genopblusningen af Covid-19.

På grund af den stigende smitte samt de nye regler om forsamlings-störrelser, ser IMA sig desvärre nödsaget til at aflyse alle arrangementer på ubestemt tid. Vi håber at kunne vende tilbage med alternative lösninger, f.eks. Zoom-möder eller lignende, men har ingen tidsplan for dette på nuvärende tidspunkt.

Kammeratlige hilsner,
IMA

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger