Teori og aktivisme: Beretning og lydoptagelse fra møde med Torkil Lauesen og Gabriel Kuhn

Afgørende for dette møde var selvfølgeligt en disclaimer. Her kom en kritik fra to akademikere, der ikke arbejdede i universitetsverdenen. Gabriel, der var kommet fra Stockholm, havde som han selv formulerede det, skrevet en PhD om postmodernismen engang i 90’erne. Mens Torkil, der var fængslet i den periode opnåede en magister i statskundskab, i hvad han betegnede som et forholdsvist selvstudie.

På den baggrund har oplægsholderne forsøgt at sammenføje deres akademiske baggrund og praksis med den politiske aktivisme de også har lavet siden hen. Herfra opstod kritikken af det mange venstreorienterede akademikere laver, som de i første omgang publicerede i Counterpunch i 2018.

Oplægget fulgte ad lange linjer den kritik som oplægsholderne havde præsenteret i 2018, men med en række afledte overvejelser. Centralt i kritikken stod forholdet mellem aktivisme og teoretisk produktion og særligt hvordan disse hos mange akademikere ikke er koblet sammen. Afkoblingen fulgte oplægsholderne både historisk, trækkende tråde fra den første generation af universitetsansatte marxister som Marcuse og Horkheimer og ind i nutiden. Mens de på den anden side også diskuterede de særlige strukturer inden for den nuværende universitetsverden, der gør at akademikeres produktion begrænses til at blive offentliggjort i akademiske tidsskrifter, hvorigennem forskerne tildeles point som deres karriere evalueres på. Tidsskrifter, der på trods af at forfatterne betales med skattekroner, sjældent er tilgængelige for den brede offentlighed.

Mange af de omkring 25 deltagere deltog i den efterfølgende diskussion, der blev ført i et respektfuldt tonefald. Flere deltagere havde selv haft ansættelser ved danske og internationale universiteter og kunne på den baggrund uddybe oplægsholdernes pointer om hvordan akademikere disciplineres og institutionaliseres disse steder. Mikkel Bolt kunne trække på sin nuværende ansættelse som professor ved KU, til at forklare, hvordan det kan lade sig gøre både at opbygge en akademisk karriere og samtidigt kunne kritisere det nuværende samfund.

Som bemærket i diskussionen ligger der en interessant dobbelthed i, at de få akademikere der tør udtale sig kritisk i offentligheden om samfundsproblemer, sjældent tør vende denne kritik mod deres egne arbejdspladser.

Derfra fortsatte diskussionen til at handle mere om de muligheder som situationen også byder. Her blev trukket på erfaringerne fra aktionsgruppen arbejdere akademikere, ligesom der blev spekuleret i årsagerne til den store frakobling mellem det teoretiske og praktiske der eksisterer.

Vil man høre hele oplægget og den efterfølgende diskussion kan det ske på linket nedenfor.

Institut for Marxistisk Analyse takker oplægsholderne for en spændende diskussion og takker Enhedslisten for lån af lokaler.

Audio oplæg og diskussion: Kritik af akademisk marxisme. 21. april 2022

WPMessenger