Mere vending end Marx: Om Søren Maus Stum tvang

Søren Maus bog Stum tvang er blevet omdrejningspunkt for en renæssance for
kapitalismekritik ud fra et marxistisk perspektiv. Bogen er en afgørende del af (og
ansporende til) en ’marxistisk vending’ i Danmark. Men hvad er det for fortolkning af Marx’
teorier, som vi bliver præsenteret for i Maus bog? Og hvordan bliver kapitalismen som
økonomisk system forstået i Maus udlægning? Det er de centrale spørgsmål, der bliver
behandlet i de􀀰e essay om nogle af de mest markante analysepunkter i Maus Stum tvang.

Den kritiske analyse ender i konklusionen, at Maus teori om ’stum tvang’ bygger på en
fortolkning af Marx’ kritik af den politiske økonomi, der er problematisk, hvorfor Maus egne
analyser af den kapitalistiske produktionsmådes ’bevægelselove’ også bliver problematiske.
Ikke mindst efterlader Mau os i sin bog med en fragmenteret, ambivalent og amputeret
Marx, hvor centrale aspekter af Marx’ egen teori enten direkte affejes (f.eks
fremmedgørelsesteorien og teorien om profitratens tendens til fald) eller omtolkes på en
måde, som gør det er uklart om det i det hele taget er tale om en nydannende rekonstruktion
af Marx’ egne teorier, eller om det ikke snarere er en helt anden teori end Marx’, som vi
ender med. Det gælder ikke mindst Maus gennemgang af Marx’ værditeori.

I stedet for som Mau gør det, helt at benægte at Marx’ Kapitalen er ’økonomisk teori’,
argumenteres her for en tilgang, hvor opgaven bliver at forsøge at fortolke og rekonstruere
Marx’ økonomiske analyser som en konsekvent helhed, og derved bidrage til at Marx’ egen
teori igen kan bruges, debatteres og kritisk analyseres på lige fod med andre teorier.

[PDF nedenfor. Vær opmærksom på at siderne er sat op ved siden af hinanden hvorfor man skal trække dem frem og tilbage med musen]

Clarte-5

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger