Stort fremmøde til bogreception for Kritik af Nordisk socialisme

Før kulturnatten d. 14. oktober rigtigt kom i omdrejninger havde omkring 50 tilhørere indfundet sig i Solidaritetshusets café for at deltage i receptionen for kritikken af Pelle Dragsteds bog Nordisk socialisme. Det overraskende store tilløbsstykke betød, at der af flere omgange måtte hentes flere stole, indtil både klapstole og taburetter var sluppet op.

Selve receptionen blev indledt af bogens redaktør Niels Frölich, der fortalte lidt om bogens tilblivelsesproces og den transformation den havde været igennem før den var klar til at blive udgivet. Derefter præsenterede forfatterne Christian Gorm Hansen og Reinout Bosch deres overvejelser i forhold til at skrive bogen. De roste indledningsvis Dragsted, for faktisk at have gjort sig besværet med, at skrive en politisk debatbog om socialisme. Derefter forklarede de kritikken som virkemiddel, ikke kun til at se kritisk på andres arbejde, men også som middel til at udvikle egen tænkning. Pelle Dragsted fik derefter ordet, til at komme med modsvar på nogle af de kritikpunkter bogen tager op. Han måtte indlede med, at valgkampen havde forhindret ham i at læse hele bogen, men at han havde fået tid til at skimme den. I denne skimning var det ikke brugen af citater alle steder han følte gengav hans mening, sådan som han havde ment den, men understregede særligt at forfatternes læsning af hans bog som et forsøg på at gøre socialismen mere spiselig for flere mennesker var forkert, og at hans hensigt hele vejen igennem havde været, at beskrive vejen til socialismen sådan som han troede på den.

Fotograf: Rasmus L. Poulsen

Efter en kort pause var der mulighed for at de tilhørende kunne spørge ind til både kritikkens forfattere og Dragsted selv. Første spørger lagde ikke fingre imellem, og udtrykte hvad der udløste spredte klapsalver i salen: Hvad er så egentligt kritikken?

Forfatterne fik mulighed for a uddybe, at deres hoved anke mod Nordisk socialisme var opfattelsen af at socialismen allerede var tilstede i det nuværende samfund. En opfattelse der baserer sig på en diskursteoretisk omskrivning af kapitalismebegrebet, så det ikke længere dækker hele produktionsmåden men kun udbytningsrelationen. Det leder Dragsted til uholdbare konklusioner, hvor mange forskellige produktionsformer samles under en fælles betegnelse (socialisme), uden at de egentligt har noget til fælles. (Et uddrag af bogen kan i øvrigt læses her).

Fotograf: Klaus Münster

Andre tilhører ville høre om forholdet mellem to bøger der trods samme tema er skrevet til et lidt forskelligt publikum, forholdet mellem nordisk socialismes drømme om statseje og imperialisme, den subjektive faktor i samfundsforandringerne og manglende kildehenvisninger til Marx i Nordisk socialisme. Derefter rendte tiden ud og Dragsted der var i valgkamp måtte skynde sig videre til TV2 Lorry, hvor han var forventet til en paneldebat.

Forfatterne takker Pelle Dragsted for at have taget tid ud af sit valgkampsprogram til at deltage i receptionen og glæder sig til at kunne fortsætte diskussionen til et andet arrangement efter valget. D. 1. november.

Kritik af Nordisk socialisme – en aftegning af den gradualistiske position kan købes hos forlaget Solidaritet.

En engelsk version af kritikken kan læses på Clarté.

Fotograf: Rasmus L. Poulsen

WPMessenger