Perspektiver på Afrika: Imperialisme, militarisering og bistand

Krigen i Ukraine og de langsigtede sikkerhedsperspektiver i verden har i den grad bragt Afrika i verdens fokus.

Derfor er det nok så aktuelt, at Institut for Marxistisk Analyse i dette forår kører en møderække om Afrika. Foreløbig er to møder afholdt, om dels Vest- og Centralafrika og dels Det Sydlige og Østlige Afrika. Analyserne har koncentreret sig om de sikkerhedsmæssige og overordnede økonomiske spørgsmål, men også med nedslag i konkrete ’historier’. Forfatter Peder Frederik Jensen og Steen Folke, udviklingsforsker med meget mere, har holdt oplæg sammen med Karen Helveg Petersen.

De næste to møder sammenfatter de vigtigste tendenser, der er at spore på det afrikanske kontinent og bidrager derudover med et perspektiv på, hvad ’vi’ kan gøre.

Kupbølge i Afrika

Det første møde hedder ’Militarisering, oprustning og imperialisme’. Oplægsholdere er Carsten Jensen og Mikael Bjerrum, to forskere med meget kendskab til disse spørgsmål, der netop har udgivet bogen Kupepedemien. Den handler om de mange autoritære magtovertagelser, verden har set siden 2013.

Med de folkelige demokratiske bevægelsers nederlag i det arabiske forår, over den nye kupbølge i Afrika, til udfordringen fra russisk militarisering tegner der sig et nedslående billede. Der kan dog også peges på udviklingen i Bolivia og Brasilien, hvor kuptrusler er blevet gjort til skamme af de folkelige kræfter. Disse eksempler kan give anledning til en debat om analysens relevans for Afrika.

Konkret ses der på stormagternes indblanding, lokale og regionale konflikter, men også modsvar i form af regionale organisationer og FN. Kinas indflydelse har længe været stigende, og der tales om en ny ’scramble for Africa’.

Frankrig mister indflydelse i sine tidligere kolonier. Panafrikanismen fra tiden omkring afkoloniseringen genoplives så småt, og prosocialistiske bevægelser hiver gamle frihedshelte op af mølposen for at stille dem op som modstykke til autokratiske ledere, der traditionelt har drænet landenes ressourcer i samspil med vestlig kapital, men hvor der nu er nye åbninger over for Kina og Rusland. Der foregår også et kapløb om våbenleverancer.

Afrika på vej – hvorhen?

’Hvor er Afrika på vej hen?’ er titlen på det andet møde, som går videre i analysen af Vestens dominanstab på grund af den stigende selvbevidsthed i afrikanske lande, der både skyldes de mange nye investorer (Kina, Rusland, arabiske lande, Indien, Tyrkiet, osv.) og organisationer som BRICS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Udviklingen inkluderer storskala investeringer med en høj grad af udenlandsk finansiering.

Morten Nielsen fra Global Aktion og Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker i udviklingspolitik ved DIIS, giver et bud på, om vestlig udviklingsbistand (stadig) er af betydning, eller om den bliver spillet af banen. Danmark er i gang med at udvikle en ny Afrika-strategi.

De seneste år har tilgangen til Afrika – samt bistanden – i stigende grad været baseret på danske interesser, men nu tales der om ligeværdigt partnerskab, og det forventes, at støtte til panafrikanske organisationer vil få en høj placering.

Men hvordan ligger det så med den lokale og regionalt baserede udvikling for ikke at tale om fattigdomsorienteringen, som ellers har været den gennemgående ledetråd i dansk udviklingsbistand?

Første møde afholdes onsdag 10. april kl. 19:00-21:00 i Solidaritetshuset i Griffenfeldsgade 41, Kbh N. Det andet møde afholdes onsdag 15. maj kl. 19:00-21:00, også i Solidaritetshuset.

(Indlægget er også bragt på Solidaritet.dk)

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger