Generalforsamling 2021

Kære venner og medlemmer Også i år har IMAs generalforsamling år været hensat til udskydelse grundet situationen omkring Covid-19. Nu da tiden atter tillader forsamlinger, indkalder vi derfor med forsinkelse til den årlige generalforsamling i Institut for Marxistisk Analyse (IMA). IMA står over for at skulle fortsætte nye og vigtige opgaver, som instituttet søsatte inden … Læs mere Generalforsamling 2021

Programændring

Mikkel Bolt er desværre blevet ramt af sygdom. Derfor må vi desværre aflyse det planlagte foredrag i forlængelse af dagens generalforsamling. Vi beklager! Generalforsamlingen afholdes selvsagt som planlagt. Tid: 20.6.2019 – kl. 18:30-19:15 Sted: Københavns Universitet Amager, Lokale 15A.0.13 Alle er velkomne, men bemærk at kun medlemmer af IMA har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamling 8.11.2018

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen ”Institut for Marxistisk Analyse” afholdt den 8. november 2018 med 16 deltagere. Generalforsamlingen var blevet indladt med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens beretning Godkendelse af det reviderede regnskab Indkomne forslag og evt. vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år Valg af Bestyrelse Valg … Læs mere Generalforsamling 8.11.2018

Beretning, budget og arbejdsplan

Bilag til beretning fra generalforsamlingen 8.11.2018: Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 8. november 2018 Seneste generalforsamling oktober 2017 var kulminationen på et par års forberedende arbejde. Vi kan konstatere at denne langvarige proces med at opbygge IMA er fortsat i den forgange periode siden sidste generalforsamling. Denne til tider langsommelige proces må primært tilskrives det … Læs mere Beretning, budget og arbejdsplan

Stiftende generalforsamling

Referat: Stiftende generalforsamling Institut for Marxistisk Analyse – DPU, 27.10.2017   Læs referatet på den næste side: