Prekarisering

IMA takker arbejdslivforsker Janne Gleerup (lektor, RUC) for et spændende foredrag, torsdag d. 2.5. om prekariseringen.

Arrangmentet blev indledt med  Rolf Czeskleba Duponts (ph.d., lektor emeritus, RUC) præsentation af konkrete erfaringer med prekære ansættelsesforhold.20190502-rolf-czeskleba-dupont-deltidslaerere

Evt. interesserede kan få en kopi af Janne Gleerups slides ved at sende hende en mail.


Prekarisering – og akademisk arbejde giver den hidtil mest omfattende analyse herhjemme af prekariseringens årsager, dynamikker og former. Hvad er det, der driver prekariseringen frem? Og hvor fører den os hen?

Usikre og midlertidige ansættelser med ringe arbejdsforhold har altid været del af arbejdsmarkedet. Men prekariseringen breder sig til flere områder og faggrupper.

Ud fra en lang række personlige historier undersøger bogen empirisk, hvordan prekarisering breder sig blandt akademikere, og hvordan man forsøger at leve med det vilkår. Den tegner et billede af usikkerhed og modgang, men også ukuelighed og vilje til forandring.

Forfatterne viser, hvordan udviklingen opleves af de berørte – prekariatet – og hvordan den stadig mere intensive brug af løse ansættelser udløser:

  1. Forringelser af løn og arbejdsforhold.
  2. Svækkelse af arbejdsmiljøet, de faglige udviklingsmuligheder og efteruddannelse.
  3. En gradvis svækkelse af opbakningen til velfærdsmodellen samt tab af tillid til, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar for løsarbejdernes løn- og arbejdsforhold.
  4. Et ræs mod bunden, hvor de prekariseringsramte underbyder hinanden.
  5. Og ikke mindst dårligere vilkår for fastansatte.

Prekarisering – og akademisk arbejde diskuterer, hvordan vi som samfund og som mennesker kan modvirke prekarisering. Vil politikere og arbejdsmarkedets parter tage ansvar? Og hvad kan man gøre på arbejdspladsen eller i andre fællesskaber, så den negative udviklingsretning kan erstattes af mere bæredygtige perspektiver for fremtidens arbejdsliv?

Bogen henvender sig til ansatte i arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, a-kasser, på jobcentre og politikere samt almindelige danskere, der er interesseret i arbejdsmarkedets udvikling.

Alle fire forfattere er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning ved Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

Se mere her

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger