Nyt fra IMA

Bliv medlem af IMA

Det er nu muligt at blive medlem af Institut for Marxistisk Analyse.
Som medlem får du rabat til IMAs arrangementer og som noget nyt vil vi fra efteråret 2019 begynde at afholde politiske saloner og studiekredse eksklusivt for instituttets medlemmer.
Ved dit medlemskab af Institut for Marxistisk Analyse støtter du samtidigt arbejdet med at videreudvikle og udbrede marxistisk teori og analyse, og frivillige støttebidrag modtages gerne. Som betalende medlem har du endvidere stemmeret på IMAs generalforsamling.

Kontingentsatserne som generalforsamlingen har besluttet er følgende:

  • Almindeligt medlemskab: 200 kr. årligt
  • Studerende & pensionister: 100 kr. årligt
  • Institutionsmedlemsskab: 1.000 kr. årligt

Kontingentet indbetales på IMAs konto i Arbejdernes Landsbank:
Reg.nr.: 5301 Kontonr.: 0279351.

Samarbejde med Rosa-Luxemburg-Stiftung og Solidaritet

IMA har i dette forår iværksat et samarbejde med den tyske Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) og deres internationale kontor i Bruxelles, hvilket fremover vil resultere i en lang række forskellige tiltag, der alle skal understøtte udviklingen af marxistiskinspirerede analyser til brug i den politiske kamp i hele Europa.

Således har IMA leveret første analyse i en artikelserie om det kommende valg til EU-parlamentet med udgangspunkt i en række udvalgte lande i EU, heriblandt Danmark. Du kan læse artiklen her:

Endvidere har IMA indledt et samarbejde med det nye internetmedie Solidaritet, hvortil IMA fremover vil levere analyser og kronikker med det formål at bidrage til videreudviklingen af samfundskritisk tænkning og samfundsforandrende politik på den danske venstrefløj.

I forlængelse af begge dele er det IMAs intention af øge produktionen af tekstmateriale. Af denne grund opfordrer vi alle interesserede til at kontakte IMAs bestyrelse, såfremt du sidder inde med ønsker til analyser, der kan udgives i regi af IMA. Det er derfor også et ønske, at IMA fremover faciliterer sparring og udveksling af viden i den kreds af personer, der stadigt voksende findes omkring IMA. Mere information vedrørende nedsættelse af forsker- og arbejdsgrupper vil følge efter næste generalforsamling.

Generalforsamling 2019

IMA indkalder til den årlige generalforsamling, der afholdes torsdag den 20. juni kl. 18.30, så sæt kryds i kalenderen allerede nu.
På generalforsamlingen vil vi diskutere det fremadrettede arbejde, der tegner lovende. Hertil skal der vedtages en arbejdsplan for det kommende år samt vælges ny bestyrelse, så kom og deltag i planlægningen af instituttets fremtid.
Den officielle indkaldelse med adresse udsendes snarest muligt, hvori vi også vil annoncere en oplægsholder om et aktuelt politisk emne.
Såfremt man ønsker at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have indbetalt kontingent, hvilket kan gøres helt frem til selve dagen og på generalforsamlingen.
Se Vedtægerne her:

Foredragsrække Efterår 2019

Til efteråret fortsætter vi succesen med IMAs foredragsrække, hvor en ny række gæsteforelæsere kommer med deres bud på marxistiske analyser af aktuelle samfundsproblematikker.
Af de mange oplæg, der indtil videre har været afholdt, kan blandt andre nævnes Mikkel Bolt om postfascisme, Claus Bryld om arbejderbevægelsens historie, Tim Knudsen om statens teknokrati og senest Janne Gleerup om prækariseringen af arbejdsmarkedet.

Første foredrag i efteråret afholdes torsdag den 12. september fra 19.00-21.00, hvor Per Durst-Andersen, professor i sprog og kommunikation fra CBS, vil holde et oplæg om videnskabsteoretiske paradigmer i et neomarxistisk perspektiv. Se mere her:

Mere information herunder adresse følger på IMAs hjemmeside og facebook snarest muligt.
Bemærk at der som noget nyt vil blive afkrævet betaling af deltagelse i IMAs foredrag. Entréprisen vil være 30 kr. og 10 kr. studerende. Kontingentbetalende medlemmer af IMA har gratis adgang til IMAs foredragsrække.
​ Foredragene vil også blive annonceret på denne hjemmeside og Facebook. Forslag til oplægsholdere eller emner modtages meget gerne.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger