Marxistisk Salon: Mikkel Bolt – På råbeafstand af marxismen

Med sin nye bog, På råbeafstand af marxismen, analyserer Mikkel Bolt et teorihistorisk forløb fra sidst i 1960’erne og frem til i dag inden for vestlig filosofi, politisk tænkning og kulturstudier – et forløb kendetegnet ved en afsked med marxismen og med det revolutionære projekt, marxismen kan siges at være udtryk for. En opgivelse af en kritik af kapitalismen. Det er et forløb, der går fra revolutionært opbrud og den nødvendige udvidelse af marxismens historiske analyse sidst i 1960’erne til en afsked med en sammenhængende systemkritik til fordel for en overdreven tiltro til økonomiens selvstyre i 1980’erne og 1990’erne. Bolt argumenterer for det nødvendig i at vende tilbage til marxismen og dens sammenhængende analyse af det kapitalistiske samfund. Kun ved at komme ‘på råbeafstand af marxismen’ er det muligt at forholde sig kritisk til en amokløben kapitalisme og formulere visioner om et andet samfund.

Til denne udgave af Marxistisk Salon i Storrs Antikvariat vil Mikkel Bolt præsentere hovedpointerne fra bogen. Herefter åbner vi for fri diskussion med afsæt i spørgsmål fra to respondenter fra IMAs bestyrelse, politisk økonom Karen Helveg Petersen og antropolog Christian Gorm Hansen, der belyser bogens pointer både teoretisk og ud fra egne erfaringer med hhv. universitetsmarxismen fra 1960- og 70erne samt anvendelsen af marxistisk teori inden for politik og universitetet i dag.

Læs mere om tid og sted samt tilmelding.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger